ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarząd prowadzony jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje potwierdzone nadanymi licencjami. Gwarancję wysokiej jakości usług zapewnia ścisłe przestrzeganie standardów zawodowych ujętych w Kodeksie etyki pośrednika i zarządcy nieruchomości przyjętym przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz posiadane przez nas ubezpieczenie OC na wypadek wyrządzenia szkód, będących wynikiem prowadzonej działalności. Posiadamy wysoką kulturę osobistą i posługujemy się językiem angielskim.

Od innych firm na rynku odróżnia nas przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości. Z sukcesem wynajęliśmy tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowej i magazynowej. Sprzedaliśmy kilkadziesiąt nieruchomości gruntowych o powierzchni od 600 do 150 000 m2. Dzięki prowadzeniu aktywnej polityki marketingowej dla nieruchomości potrafimy skomercjalizować wolne powierzchnie sprawniej niż konkurencja.

Funkcjonowanie firmy w obszarze kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych w formacie inwestorstwa zastępczego, sprawia, że TIM Invest dysponuje kadrą specjalistów z wielu dziedzin (architekci, konstruktorzy, kierownicy budowy, inspektorzy pożarniczy, inspektorzy BHP, radcy prawni), która wspomaga zarządców w ich pracy.